Bồn trộn bê tông

Khuyến mãi Hot mỗi ngày

-10%

Máy trộn bê tông mini

Máy trộn bê tông mini 160 Lít

4,500,000 
-2%
128,000,000 
-5%

Máy trộn bê tông cưỡng bức

Máy trộn bê tông cưỡng bức 18 bao

62,000,000 

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 3 khối

Máy trộn bê tông JS

Máy trộn bê tông JS500

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 2 bao

Máy trộn bê tông tự do

Máy trộn bê tông Inox 350 lít

-14%

Pa lăng xích kéo tay Kawasaki

Pa lăng xích kéo tay Kawasaki 5 tấn 5 m

60,000,000 
-9%
7,300,000 

Máy duỗi cắt sắt tự động

Máy duỗi cắt sắt INOX 3-5 ly

Máy cắt uốn sắt liên hợp

Máy duỗi cắt sắt tự động GT4-12

Bồn trộn bê tông

Bồn trộn bê tông 7m3

120,000 
-2%
128,000,000 
-1%
148,000,000 
-2%
128,000,000 

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 3 khối

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 2 bao

-3%
70,000,000 
-5%
81,000,000 
-1%

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 0.7 m3

70,000,000 
-3%

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 1 m3

70,000,000 

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 1.5 m3

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 2 m3

Máy trộn bê tông tự hành

Máy trộn bê tông tự hành 0.5 m3